Pályázati felhívás

Az ösztöndíjat azok a
 • magyar állampolgárságú,
 • hátrányos helyzetű,
 • vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók,
 • illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek. 
Az ösztöndíjat
 • 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő,
 • jó magaviseletű tanuló,
 • fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el
 • féléves időtartamra.
Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege.
A pályázat csak annak a nyertes pályázónak folyósítható, aki rendelkezik bankszámlaszámmal.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell
 • a pályázati adatlap;
 • rövid, kézzel írott önéletrajz, amelyből megismerhetők a pályázó családi körülményei, iskolai tanulmányi eredménye és jövőjéről való elképzelése, a Magyar Honvédség eszme- és értékrendszeréhez való kötődése;
 • motivációs, kézzel írott levél;
 • igazolás a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
 • igazolás a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgy, illetve a honvédelmi ismeretek tantárgy oktatásában történő részvételről;
 • tanulmányi eredményének hitelesített igazolása (az előző félév tanulmányi eredményei – különös tekintettel a katonai alapismeretek/honvédelmi ismeretek tantárgy jegyére);
 • a pályázó iskolájának véleménye a tanuló/hallgató tevékenységéről (jellemzés);
 • hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (szociális/gyermekvédelmi ellátásban történő részesülés igazolása) a helyi önkormányzattól;
 • támogató levél a helyi roma önkormányzattól vagy az Országos Roma Önkormányzat helyileg illetékes képviselőjétől.
 
A pályázat beküldési címe: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Budapest, 1885, Pf. 25. A borítékon fel kell tüntetni: „Lippai Balázs ösztöndíj”
 
Kérjük, hogy a pályázati felhívásban kért adatokat maradéktalanul szíveskedjenek megküldeni, mert érvényes pályázatnak csak a minden adatot és dokumentumot tartalmazó pályázatokat tekintjük.  A pályázaton utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!
 
A pályázat nyertesei az ösztöndíj odaítéléséről írásban kapnak tájékoztatást. Az ösztöndíj ünnepélyes átadására a Honvédelmi Minisztériumban kerül sor, mely rendezvényen minden esetben kérjük az ösztöndíjban részesültek személyes megjelenését.